Trafikbolaget AB startar snart verksamhet

i Kungsbacka, Göteborg och Jönköping.